YDELSER

Bogføring og regnskab:
Jeg benytter online systemet e-conomic. Det er en fordel for dig som kunde, for så kan du løbende følge med i regnskabet. Du har selv mulighed for at trække diverse rapporter fra dit regnskab. Ligesom du selv har mulighed for at udføre nogle af regnskabsopgaverne.

Regnskabet afsluttes ultimo hver måned eller hvert kvartal efter aftale. Det eneste du skal gøre, er at samle dine bilag og sende dem enten elektronisk eller med post. Der er naturligvis også mulighed for at aflevere bilagene i mappe på kontoret. Benytter du en af de to sidste muligheder, sørger jeg for indscanning, således at alle bilag ligger elektronisk i regnskabet.

Ved bogføring og regnskab udføres følgende opgaver:

• Bogføring af bilag
• Afstemning af konti
• Afstemning af løn til SKAT
• Periodiserer poster i regnskabet ved momsafslutning
• Afstemmer og indberetter moms
• Sender regnskab, momsopgørelse og debitorsaldoliste til dig som kunde

Afslutning af årsregnskab til din revisor:
Når året er gået og regnskabet skal afsluttes, udfører jeg følgende opgaver:

  • Afstemmer og afslutter regnskabet
  • Klargør materiale til revisor
  • Årsafslutning og klargøring af regnskab til revisor
  • Kontakt til revisor 

Øvrige opgaver kan udføres efter aftale:

  • Kommentarer af afvigelser i forhold til budget
  • Betaling af kreditorer. Herunder afstemning
  • Fakturering af kunder
  • Rykkerprocedure
  • Kontoudtog samt rente- og gebyrtilskrivning
  • Indberetning af løn i Danløn. Herunder indberetning af A-skat m.m. samt afstemning til SKAT.dk

TAL HEIDI REGNSKABSSERVICE – Toldbodgade 13 – 4800 Nykøbing F. – info@talheidi.dk